محمدرضا امینی

نام مسئول: محمدرضا امینی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - قزوین، خیابان نواب شمالی، نرسیده به سه راه دانشگاه آزاد، پلاک 202

تلفن: 02813662008