انسیه شعبانی نژاد خاص

نام مسئول: انسیه شعبانی نژاد خاص

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - خیابان راه آهن، نرسیده به کمیته امداد، بعد از مشاور املاک پانیک، پلاک 2

تلفن: 02812573606