فاطمه قنبری

نام مسئول: فاطمه قنبری

آدرس: شهرستان قزوین - شهر کوهین - بلوار امام رضا، جنب بخشداری، پلاک 122

تلفن: 02822762456