روح اله معئن دار

نام مسئول: روح اله معئن دار

آدرس: شهرستان آبیک - شهر آبیک - خیابان طالقانی، جنب تالار یعقوبی

تلفن: 02822825624