جلال امینی

نام مسئول: جلال امینی

آدرس: شهرستان بویین زهرا - شهر ارداق - خیابان 16 متری، روبروی مسجد جامع

تلفن: 0282443337