صغری رمضانی

نام مسئول: صغری رمضانی

آدرس: شهرستان بویین زهرا - شهر آبگرم - خیابان امام خمینی، روبروی مسجد امیرالمومنین، پلاک 19

تلفن: 02824763221