الهه نادری

نام مسئول: الهه نادری

آدرس: شهرستان بویین زهرا - شهر بویین زهرا - خیابان آزادگان، بالاتر از بنگاه شهرک

تلفن: 9123819953