خیراله رحمانی

نام مسئول: خیراله رحمانی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - خیابان غفاری، نبش کوچه 24، پلاک 2

تلفن: 02825231441