احمد شعبانی

نام مسئول: احمد شعبانی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - خیابان امام خمینی، بالاتر از پمپ بنزین، جنب تراشکاری نمونه

تلفن: 02825232650